Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 

1. Kto jest Administratorem państwa danych osobowych?:

Administratorem państwa danych osobowych jest firma  AQUAFLOR Michał Kania, adres 41-707 Ruda Śląska ul.Korfantego 13, NIP: 6412305522, (dalej także jako: Administrator).

 

2. Jak można skontaktować się z Administratorem państwa danych osobowych?:

Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: biuro@dennerle.com.pl, drogą telefoniczną, pod numerem: +48503539566 lub tradycyjnym listem na adres: AQUAFLOR Michał Kania, adres 41-707 Ruda Śląska ul.Korfantego 13

 

3. Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania państwa danych osobowych?:

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

- realizacji zamówień

- przedstawiania oferty handlowej

- zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy.

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową

- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy.

 

4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

 

5. Jakie przysługują państwu prawa w związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych?:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

6. Kto jest odbiorcą państwa danych?:

Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień i nie są przekazywane osobom trzecim.

 

7. Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny i podlegają profilowaniu?:

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.

 

8. Jak długo przechowywane są państwa dane?:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.

 

9. Zmiana lub usunięcie danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.