ZWROTY


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, ze towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, nienaruszone, nieotwarte, nieużywane.
3. Zwracany towar nie zostanie przyjęty "ZA POBRANIEM" .
4. Zwrot towarów nie dotyczy produktów używanych, otwartych, rozpakowanych przez Klienta.
Zwrot towarów nie dotyczy produktów używanych, otwartych, rozpakowanych przez Klienta.
5. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres AQUAFLOR Michał Kania  ul. Korfantego 13, 41-707 Ruda Śląska. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, kopię paragonu, faktury oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić pieniądze.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
7. Po uszkodzeniu lub zepsuciu przedmiotu w trakcie jego użytkowania produkt nie posiadający pisemnej gwarancji nie podlega zwrotowi.
Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo znacznemu uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśmy naklejonej na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
8. Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu z dostawcą przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.